2. - Zientziak eta Teknologia

DERRIGORREZKOAK

Euskara eta Euskal Literatura II

Gaztelania eta Literatura II

 

Ingelesa II

Espainako Historia

ZIENTZIAK ETA TEKNOLOGIA

OSASUN ZIENTZIAK

Matematika II

Biologia

Kimika

ZIENTZIAK ETA INGENIARITZA

Matematika II

Fisika

Marrazketa Teknikoa II

HAUTAZKOAK (1 HAUTATU)

Fisika

Marrazketa Teknikoa II

Geologia

Lurraren eta Ing. Zi.

Teknologia Industriala II

Filosofiaren Hª

Frantsesa II

* Nafar.Geog. eta Hª

Inform. eta Kom. Tek. II

 

Kimika

Biologia

Geologia

Lurraren eta Ing. Zi.

Teknologia Industriala II

Filosofiaren Hª

Frantsesa II

* Nafar.Geog. eta Hª

Inform. eta Kom. Tek. II