DBH 2

DBH 2.

ord

Geografia eta Historia

3

Gaztelania eta Literatura

3

Euskal Hizkuntza eta Literatura

3

Ingelesa

3

Matematika

4

Gorputz-Hezkuntza

2

Fisika-Kimika

3

Plastika eta Ikus-Hezkuntza

2

Teknologia

2

           *Balio Etikoak edo *Erligioa   

2

Aukerakoak:   ( 1 aukeratu)

Musika lantegia

Biologia lab.

Frantsesa

2

Tutoretza

1

Osotara

30

*Bietatik bat aukeratu