Kultura Zientifikoa

1. BATXILERGOA

KULTURA ZIENTIFIKOA (3 ORDU ASTEAN)

EDUKIAK:

Gende guztiak ezagutu beharko lituzkeen gaiak lantzen dira: KULTURA ZIENTIFIKO OROKORRA

  • Unibertsoa, Lurra planetaren dinamika eta arriskuak, Biziaren sorrera eta eboluzioa, Aurrerapenak biomedikuntzan (gaixotasunak eta sendabideak) , Bioteknologia (transgenikoak, zelula amak,..)
  • Balibide informatikoak erabiltzen ikastea: Blog bat egiten eta garatzen, Drive erabili,..

 

METODOLOGIA:

  • Klaseak ordenagailu gelan izango dira eta eta lanen bidez garatuko dira.
  • Lanak taldeka eginen dira (bikoteka ahal bada).
  • Talde bakoitzak bere bloga egingo du eta kurtsoan zehar egindako lanak bertan zintzilikatuko ditu.
  • Lanen aurkezpenak egingo dira.

 

EBALUAZIOA:

Gehien bat egindako lanak, bloga, aukezpenak ebaluatuko dira eta batzuetan test moduko azterketak (beraiek prestatutako galderak).

Informazio gehiago irakasgaiaren BLOGEAN: GOOGLE->iturrmundu->KULTURA ZIENTIFIKOA:

Bertan lantzen diren gaiak eta ikasleek aurten egin dituzten blogak ikusten dira.