Xedea

XEDEA

Institutuaren izateko arrazoia printzipio hauetan oinarritzen da:

 • Kalitatezko hezkuntza oinarri izanik, gaitasunak abiapuntu izango dituen metodologia egokia erabiliz eta ikasleen espektatibak kontuan hartuz, eskola arrakasta lortzea; alegia, giza garapen integrala eskuratzea.
 • Sektore guztien (hots, ikasleen, irakasleen, gurasoen eta langileen) nahiak betetzeko, adostasunetik abiatuko den inplikazioa eta elkarlana bultzatzea giro egoki batean.
 • Garapen profesionalerako langileei etengabeko prestakuntza ahalbidetzea eta langile berriei ikastetxean integratzen laguntzea; baita honek dakarren hobekuntzan aritzeko aukera ematea ere.
 • Beste ikastetxeekin eta erakundeekin harremanak bultzatzea eta elkarlana sustatzea, egungo eta etorkizuneko beharren arteko oreka mantenduz eta funtzionamenduaren eraginkortasuna bilatuz ikastetxearen espektatibak asetzeko.
 • Gurea euskal irakaskuntza izanik, euskara maila jasoa sustatu eta euskal kultura garatzea kultura aniztasunaren baitan.
 • Desberdintasunak bere egiten dituen berdintasunean heztea, era guztietako diskriminazioa gaindituz eta pertsonen hazkunde integrala lortuz.

 

BALOREAK

 Hezkuntza Komunitatean bultzatu nahi ditugun baloreak honako hauek dira:

Ideia, izaera eta gaitasun ezberdinak dituzten pertsonekiko errespetua.

 • Hezkuntza komunitateko talde guztien zein pertsona guztien arteko elkarlana.
 • Nork bere buruaren ezagupena eta onespena.
 • Bizitzan zein eskolan ikasleen jarrera autonomo, kritiko, sortzaile eta dinamikoa.
 • Gizartean dauden arazoen inguruan hausnarketa eta horiek konpontzeko solidaritatea.
 • Jakin-min intelektuala: zientifikoa, kultural eta artistikoa.
 • Puntualtasuna, errespetu adierazle gisa.
 • Lanarekiko eta ahaleginarekiko jarrera baikorra.
 • Naturarekiko, ingurugiro hurbilarekiko eta instalazioekiko begirunea.
 • Alor guztietan, eta nor bere jardunean, etengabeko hobekuntza.
 • Sexu-ezberdintasun estereotipaturik gabeko nortasun pertsonalaren errespetua.

 

IKUSPEGIA

Gure ikastetxeak honakoa nahi du:

Kultura maila handia eta ezagutza zabala eskaintzen duen kalitatezko ikastetxe euskalduna, kultura aniztasunari irekia eta komunikazio hizkuntzatzat euskara duena.

 • Ikastetxe hornitua: gaitasunak abiapuntu dituen metodologia, baliabide eta teknologia berriak eguneroko jardueran erabiltzen dituena, berrikuntza pedagogikoei irekia.
 • Irakasleriaren formazio eguneratua duena, ikastetxearen beharrei egokitua.
 • Nafarroako euskal irakaskuntzan aitzindari, bere kudeaketaren eta emaitzen maila altuagatik erreferente dena.
 • Beste ikastetxeekin eta beste erakundeekin harremanak bultzatzen dituena.
 • Hezkuntza Komunitatearen kideen arteko errespetuzko tratua eta elkarlanerako giro egokia dituena; gizartean integratua eta eragilea dena.
 • Pertsonari buruzko ikuskera globala izango duena, pertsonen garapen integrala sustatuko duena eta emakumezkoen eta gizonezkoen arteko hierarkizazio soziokulturala gaindituko duena.