KULTURA ZIENTIFIKOA

2017-03-27 09:42 -n admin -k idatzia

1. BATXILERGOA

 

KULTURA ZIENTIFIKOA (3 ORDU ASTEAN)

EDUKIAK:

 

Gende guztiak ezagutu beharko lituzkeen gaiak lantzen dira: KULTURA ZIENTIFIKO OROKORRA

 

  • Unibertsoa, Lurra planetaren dinamika eta arriskuak, Biziaren sorrera eta eboluzioa, Aurrerapenak biomedikuntzan (gaixotasunak eta sendabideak) , Bioteknologia (transgenikoak, zelula amak,..)

  • Balibide informatikoak erabiltzen ikastea: Blog bat egiten eta garatzen, Drive erabili,..

 

METODOLOGIA:

 

  • Klaseak ordenagailu gelan izango dira eta eta lanen bidez garatuko dira.

  • Lanak taldeka eginen dira (bikoteka ahal bada).

  • Talde bakoitzak bere bloga egingo du eta kurtsoan zehar egindako lanak bertan zintzilikatuko ditu.

  • Lanen aurkezpenak egingo dira.

EBALUAZIOA:

 

Gehien bat egindako lanak, bloga, aukezpenak ebaluatuko dira eta batzuetan test moduko azterketak (beraiek prestatutako galderak).

 

Informazio gehiago irakasgaiaren BLOGEAN: GOOGLE-iturrmundu-KULTURA ZIENTIFIKOA:

 

Bertan lantzen diren gaiak eta ikasleek aurten egin dituzten blogak ikusten dira.